Type Here to Get Search Results !

Jeev Rangala Lyrics - जीव दंगला गुंगला

Jeev Rangala Lyrics in Marathi जीव दंगला गुंगला.

जीव दंगला, गुंगला, रंगला असा, पिरमाची आस तू
जीव लागला, लाभला ध्यास ह्यो तुझा, गहिवरला श्वास तू
पैलतीरा नेशील, साथ मला देशील, काळीज माझं तू
सुख भरतीला आलं, नभं धरतीला आलं, पुनवंचा चांद तू
जीव दंगला, गुंगला, रंगला असा, पिरमाची आस तू
जीव लागला, लाभला ध्यास ह्यो तुझा, गहिवरला श्वास तू
चांद सुगंधा येईल, रात उसासा देईल

सारी धरती तुझी, रुजव्याची माती तू
खुळं आभाळ ढगाळ, त्याला रुढींचा इटाळ

माझ्या लाख सजणा ही कांकणाची तोड माळ तू
खुळं काळीज हे माझं तुला दिलं मी आंदण
तुझ्या पायावर माखेल माझ्या जन्माचं गोंदण

जीव दंगला, गुंगला, रंगला असा, पिरमाची आस तू
जीव लागला, लाभला ध्यास ह्यो तुझा, गहिवरला श्वास तू
पैलतीरा नेशील, साथ मला देशील, काळीज माझं तू
सुख भरतीला आलं, नभं धरतीला आलं, पुनवंचा चांद तू
जीव दंगला, गुंगला, रंगला असा, पिरमाची आस तू
जीव लागला, लाभला ध्यास ह्यो तुझा, गहिवरला श्वास तू

श्वास तू…

Credit:

Lyricist Sanjay Krushnaji Patil
Singer Hariharan, Shreya Ghoshal
Music Ajay - Atul

For more Beautiful Song Lyrics

Info:

Jeev Rangala lyrics जीव दंगला गुंगला is a soulful and melodious track that has resonated with audiences. This is a song that can touch your heart with its beautiful composition and meaningful lyrics.

tujhyat jeev rangala song lyrics,jeev rangala dangala lyrics,tujhyat jeev rangala,jiv rangala lyrics,jeev rangla dangla,jeev rangala,jiv rangla lyrics,jiv rangla,tujhyat jeev rangala lyrics with karaoke,tujhyat jeev rangala karaoke with lyrics,jiv rangala karaoke with lyrics,jiv rangala lyrics with karaoke,jeev rangala dangala,jhyat jeev rangala serial title song lyrics,jeev dangla gungala,jeev dangala gungala,jiv dangla with lyrics,jiv rangala.

जीव माझा तुझ्यात गुंतला,जीव माझा तुझ्यात गुंतला रिंगटोन,जीव माझा तुझ्यात गुंतला श्वास माझा अडखळला,जिव माझा तुझ्यात गुंतला,जिव माझा तुझ्यात गुंतला.

Tags

Hollywood Movies