Mangalashtak Lyrics In Marathi - शुभ मंगल सावधान

Mangalashtak Lyrics In Marathi and learn to mutter.

स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं, मोरेश्वरं सिद्धिदं ।
बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं, चिन्तामणि स्थेवरं ॥
लेण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुरवरदं, विघ्नेश्वरम् ओज़रम् ।
ग्रामे रांजण संस्थितम् गणपतिः, कुर्यात् सदा मंगल ॥ १ ॥

गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना, गोदावरी नर्मदा ।
कावेरी शरयू महेंद्रतनया शर्मण्वती वेदिका ॥
क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी, ख्याता गया गंडकी ।
पूर्णा पूर्ण जलैः समुद्र सरिता, कुर्यातसदा मंगलम ॥ २ ॥

लक्ष्मी: कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा: ।
गाव: कामदुधाः सुरेश्वर गजो, रंभादिदेवांगनाः ॥
अश्वः सप्त मुखोविषम हरिधनुं, शंखोमृतम चांबुधे ।
रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदीनम, कुर्वंतु वोमंगलम ॥ ३ ॥

राजा भीमक रुख्मिणीस नयनी, देखोनी चिंता करी ।
ही कन्या सगुणा वरा नृपवरा, कवणासि म्यां देईजे ॥
आतां एक विचार कृष्ण नवरा, त्यासी समर्पू म्हणे ।
रुख्मी पुत्र वडील त्यासि पुसणे, कुर्यात सदा मंगलम ॥ ४ ॥

लक्ष्मीः कौस्तुभ पांचजन्य धनु हे, अंगीकारी श्रीहरी ।
रंभा कुंजर पारिजातक सुधा, देवेंद्र हे आवरी ॥
दैत्यां प्राप्ति सुरा विधू विष हरा, उच्चैःश्रवा भास्करा ।
धेनुवैद्य वधू वराशि चवदा, कुर्यात सदा मंगलम ॥ ५ ॥

लाभो संतति संपदा बहु तुम्हां, लाभोतही सद्गुण ।
साधोनि स्थिर कर्मयोग अपुल्या, व्हा बांधवां भूषण ॥
सारे राष्ट्र्धुरीण हेचि कथिती कीर्ती करा उज्ज्वल ।
गा गार्हस्थाश्रम हा तुम्हां वधुवऱां देवो सदा मंगलम ॥ ६ ॥

विष्णूला कमला शिवासि गिरिजा, कृष्णा जशी रुख्मिणी ।
सिंधूला सरिता तरुसि लतिका, चंद्रा जशी रोहिणी ॥
रामासी जनकात्मजा प्रिय जशी, सावित्री सत्यव्रता ।
तैशी ही वधू साजिरी वरितसे, हर्षे वरासी आतां ॥ ७॥

आली लग्न घटी समीप नवरा घेऊनी यावा घरा ।
गृहयोक्ते मधुपर्क पूजन करा अंतःपटाते धरा।
दृष्टादृष्ट वधूवरा न करतां दोघे करावी उभी ।
वाजंत्रे बहु गलबला न करणे, लक्ष्मीपते मंगलम ॥ ८ ॥

Mangalashtak Lyrics in Marathi and English

मंगलाष्टक गीत हे एक पारंपारिक हिंदू विवाह स्तोत्र आहे जे गाठ बांधण्याच्या शुभ मुहूर्तावर पाठ केले जाते. नवविवाहित जोडप्याला आशीर्वाद देणारा हा पवित्र मंत्र मानला जातो. मंगलाष्टकांचे बोल प्रदेश आणि समुदायानुसार बदलतात, परंतु ते सामान्यतः वैवाहिक जीवनातील गुणांची प्रशंसा करतात आणि एकत्र आनंदी आणि समृद्ध प्रवासासाठी शुभेच्छा व्यक्त करतात. मंगलाष्टक हा भारतीय विवाहसोहळ्यांचा अविभाज्य भाग आहे, जो या पवित्र सोहळ्याची सांस्कृतिक समृद्धी आणि महत्त्व प्रतिबिंबित करतो.

Credit:

Lyricist :Traditional                     
Singer :
Music Director :

For more Beautiful Song Lyrics

Watch Video

Info:

This is Mangalashtak Lyrics in Marathi and it is a traditional Hindu wedding hymn that is recited during the auspicious moment of tying the knot. It is considered to be a sacred chant that invokes blessings for the newlywed couple. The lyrics of the Mangalashtak vary depending on the region and community, but they generally praise the virtues of a married life and express good wishes for a happy and prosperous journey together. The Mangalashtak is an integral part of Indian weddings, reflecting the cultural richness and significance of this sacred ceremony.

Marathi mangalashtak, mangalashtak lyrics in marathi, mangalashtaka in marathi, mangalashtak marathi wedding, mangalashtak, mangalashtak marathi, mangalashtaka,mangalashtak in marathi, mangalashtaka marathi, marathi song, mangalashtak stotra, mangalashtak lagnachi, marathi mangalashtak ka,mangalashtak lyrics, mangalashtak marathi song, navin marathi mangalashtak, mangalashtak marathi movie, marathi mangalashtak sangrah, mangalashtaka video basta, new mangalashtak.