Vande Mataram Lyrics in English Hindi - वन्दे मातरम

Vande Mataram Lyrics in English and Hindi. वन्दे मातरम is a song composed by Bankim Chandra Chatterjee and set to music by Rabindranath Tagore.

वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलय़जशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। १।।

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। २।।

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम्।। ३।।

तुमि विद्या तुमि धर्म,
तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे,
बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदय़े तुमि माँ भक्ति,
तोमारेई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे। वन्दे मातरम् ।। ४।।

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्।। ५।।

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। ६।।

Vande Mataram English Lyrics 

Vande maataram..
Vande maataram..
Maataram..

Sujalaam sufalaam malayaj sheetalaam
Sasyashyaamalaam maataram
Vande..

Shubhrajyotsna pulakit yaaminiim
Phulla kusumita drumadal shobhiniim
Suhaasinim sumadhura bhaashhinim
Sukhadaam varadaam
Maataram.. vande maataram

Sapta koti kantha kalakala ninaada karaale
Nisapta koti bhujaidhruta kharakarvaale
Sapta koti kantha kalakala ninaada karaale
Nisapta koti bhujaidhruta kharakarvaale
Ka bola ka noma eith bole
Bahubal dhaariniin namaami taariniim
Ripudalavaariniin maataram
Vande maataram ...

Tumi vidyaa tumi dharma, tumi hridi tumi marma
Tvan hi praanaah shariire
Baahute tumi maa shakti,
Hridaye tumi maa bhakti,
Tomaarai pratimaa gadi mandire mandire
Vande maataram..

Tvan hi durgaa dashapraharan dhaarinii
Kamala kamaladala vihaarinii
Vaanii vidyaadaayinii, namaami tvaam
Namaami kamalaan amalaan atulaam
Sujalaan sufalaan maataram
Vande maataram..

Shyaamalaan saralaan susmitaan bhuushhitaam
Dharaniin bharaniin maataram
Vande maataram....

Credit:

Song: Vande Mataram 
Lyrics: BankimChandra Chatrji
Singer: Lata Mangeshkar

For more songs Beautiful Song Lyrics

Tags:

Vande Mataram Lyrics in English, patriotic song, Vande Mataram Lyrics in Hindi, Vande mataram (poem), lyrics vande mataram song, vande mataram full lyrics, vande, (musical album) vande mataram ar rahman lyrics, vande mataram malayalam lyrics.

Vande Mataram, a song composed by Bankim Chandra Chatterjee and set to music by Rabindranath Tagore, is a national song of India that was prominently used during the Indian Independence Movement. 

The song, which means "I salute thee, Mother", was first published in the 1882 Bengali novel Anandamath. The song is a hymn to the motherland and to the spirit of freedom and patriotism that was stirring in the hearts of the people of India during the independence struggle.