Shubham Karoti Kalyanam Lyrics - शुभं करोति कल्याणम

This is prayer Shubham Karoti Kalyanam Lyrics in Marathi. शुभं करोति कल्याणम to attract wealth and abundant resources.

शुभं करोति कल्याणम
आरोग्यं धनसंपदा ।
शत्रुबुद्धि विनाशाय
दीपज्योति नमोsस्तुते ।
दिव्या दिव्या दिपत्कार
कानी कुंडले मोतीहार ।
दिव्याला पाहून नमस्कार ॥१॥

दिवा लावला देवांपाशी,
उजेड पडला तुळशीपाशी ।
माझा नमस्कार सर्व देवांपाशी ॥२॥

ये गे लक्ष्मी बैस गे बाजे,
आमुचे घर तुला सारे ।
तिळाचे तेल कापसाची वात,
दिवा जळो मध्यान्हात ।
घरातली इडापिडा बाहेर जावो
बाहेरची लक्ष्मी घरात येवो ।
घरच्या सर्वांना उदंड आयुष्य लाभो ॥३॥

दीपज्योति: परब्रह्म दीपज्योति: जनार्दन ।
दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोsस्तुते ॥४॥

अधिराजा महाराजा वनराजा वनस्पति ।
इष्टदर्शनं इष्टान्नं शत्रूणांच पराभवम्‌ ।
मुले तो ब्रह्मरुपाय मध्ये तो विष्णुरुपिण: ।
अग्रत: शिवरुपाय अश्वत्थाय नमो नम: ॥५॥

Shubham Karoti Kalyanam Lyrics Video

Credit:

Lyricist : Traditional,
Singer : 
Song : Shubham Karoti Kalyanam.

For more Beautiful Song Lyrics

Info:

Shubham Karoti Kalyanam Lyrics - शुभं करोति कल्याणम. This shlok, Shubham Karoti Kalyanam is an Indian Hindu ritual that is performed to bring prosperity, health and success to a family. It is an elaborate ceremony that involves chanting of mantras, offering of prayers, and the exchange of gifts between the families involved.

This ritual is usually performed during the wedding season and is believed to bring peace and harmony between the two families. The ritual is also believed to bring good luck to the newly married couple.

Shubham Karoti Kalyanam is a powerful mantra that is chanted to invoke the blessings of Lord Vishnu. It is believed to bring peace, prosperity, and success in all areas of life. It is said to bring good luck, health, and spiritual growth.