Jagi Jivanache Sar Lyrics - जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणुनी सत्वर

Jagi Jivanache Sar Lyrics - जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणुनी सत्वर

जगी जीवनाचे सार
घ्यावे जाणुनी सत्वर
जैसे ज्याचे कर्म तैसे
फळ देतो रे ईश्वर 

क्षणिक सुखासाठी अपुल्या
कुणी होतो नीतिभ्रष्ट
कुणी त्यागी जीवन अपुले
दुःख जगी करण्या नष्ट
देह करी जे जे काही
आत्मा भोगितो नंतर 

ज्ञानी असो की अज्ञान
गती एक आहे जाण
मृत्यूला न चुकवी कुणी
थोर असो अथवा सान
सोड सोड माया सारी
आहे जग हे नश्वर 

मना खंत वाटुनी ज्याचे
शुद्ध होई अंतःकरण
क्षमा करी परमेश्वर त्या
जातो तयाला जो शरण
अंत पृथ्वीचा बघ आला
युगे चालली झरझर

Jagi Jivanache Sar Lyrics Video

Credit:

Lyricist : Anant Patil,
Singer : Pralhad Shinde,
Music Director : Madhukar Pathak,

For more Beautiful Song Lyrics

Info:

Jagi Jivanache Sar Lyrics - जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणुनी सत्वर. Pralhad Shinde (1917–2001) was an Indian singer and composer from the state of Maharashtra. He was known for his devotional songs in praise of Hindu gods and goddesses. 

"Jagi Jivanache Sar Ghyave Januni Satvar Jaise Jyache Karm Taise Fal Deto Re Ishwar" is one of his most popular songs. It is a Marathi bhajan that praises Lord Vishnu. The lyrics describe the Lord as the protector of the world who is ever-present and omnipresent. It is a popular devotional song in Maharashtra and is often sung at temples.

Next Lyrics Previous Lyrics
No Comment
Add Comment
comment url