Ganpatichi Aarti Lyrics Marathi - सुखकर्ता दुखहर्ता

This is Ganpatichi Aarti Lyrics Marathi. The aarti सुखकर्ता दुखहर्ता brings good fortune and joy to the devotees.

सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची |
नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची |
सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची |
कंठी झळके माळ मुक्ताफळाची || १ ||

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती |
दर्शनमात्रे मनकामना पुरती
जय देव जय देव  || ३ ||

रत्नखचित फरा तूज गौरीकुमरा |
चंदनाची उटी कुंकुमकेशरा |
हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा |
रुणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया || 2 ||

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती |
दर्शनमात्रे मनकामना पुरती
जय देव जय देव  || ३ ||

लंबोदर पितांबर फनी वरवंदना |
सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना |
दास रामाचा वाट पाहे सदना |
संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवंदना |

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती |
दर्शनमात्रे मनकामना पुरती
जय देव जय देव  || ३ ||

Shri Shankarachi Aarti

लवथवती विक्राळा ब्रम्हांडी माळा
विषें कांठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा
लावण्य सुंदर मस्तकी बाला
तेथुनिया जळ निर्मळ वाहे झुळझुळा

जय देव जय देव जय श्री शंकरा
ओ स्वामी शंकरा
आरती ओवाळू तुज कर्पूरगौरा
जय देव जय देव

कर्पूरगौरा भोळा नयनी विशाळा
अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा
विभूतीचे उधळण शीतकंठ नीळा
ऐसा शंकर शोभे उमा वेल्हाळा

जय देव जय देव जय श्री शंकरा
ओ स्वामी शंकरा
आरती ओवाळू तुज कर्पूरगौरा
जय देव जय देव

देवी दैत्यी सागर मंथन पै केले
त्यामाजी अवचित हलाहल उठीले
ते त्वां असुरपणे प्राशन केले
नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले

जय देव जय देव जय श्री शंकरा
ओ स्वामी शंकरा
आरती ओवाळू तुज कर्पूरगौरा
जय देव जय देव

व्याघ्रांबर फणिवरधर सुंदर मदनारी
पंचानन मनमोहन मुनिजन सुखकरी
शतकोटिचे बीज वाचे उच्चारी
रघुकुळ टिळक रामदासां अंतरी

Durgadevichi Aarti Lyrics in Marathi

दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी
अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी
वारी वारी जन्म मरणाते वारी
हारी पडलो आता संकट निवारी

जय देवी जय देवी महिषासुर मर्दिनी
सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी
जय देवी जय देवी

त्रिभुवन भुवनी पहाता तुज ऐसी नाही
चारी श्रमले परंतू न बोलवे काही
साही विवाद करीता पडिले प्रवाही
ते तू भक्तांलागी पावसी लव लाहि

जय देवी जय देवी महिषासुर मर्दिनी
सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी
जय देवी जय देवी

प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निजदासां
क्लेशांपासुनि सोडवी तोडी भवपाशां
अंबे तुजवाचुन कोण पुरविल आशा
नरहरी तल्लीन झाला पद पंकज लेशा

जय देवी जय देवी महिषासुर मर्दिनी
सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी
जय देवी जय देवी

Shri Vitthalachi Aarti Lyrics in Marathi

युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा
वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा
पुंडलिकाचे भेटी परब्रम्ह आले गा
चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा

जय देव जय देव जय पांडुरंगा
रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा
पावे जीवलगा, जय देव जय देव

तुळशी माळा गळा कर ठेवुनी कटी
कासें पितांबर कस्तुरी लल्लाटी
देव सुरवर नित्य येती भेटी
गरुड हनुमंत पुढे उभे राहती

जय देव जय देव जय पांडुरंगा
रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा
पावे जीवलगा, जय देव जय देव

धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्र पाळा
सुवर्णाची कमळे वन माळा गळा
राही रखुमाबाई राणीया सकळा
ओवाळिती राजा विठोबा सावळा

जय देव जय देव जय पांडुरंगा
रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा
पावे जीवलगा, जय देव जय देव

ओवाळू आरत्या कुरवंड्या येती
चंद्रभागे माजी सोडुनिया देती
दिंड्या पताका वैष्णव नाचती
पंढरीचा महिमा वर्णावा कीती

जय देव जय देव जय पांडुरंगा
रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा
पावे जीवलगा, जय देव जय देव

आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती
हो साधुजन येती
चंद्रभागे माजी स्नाने जे करिती
दर्शन हेळा मात्रे तया होय मुक्ती
केशवासी नामदेव माधवासी नामदेव
भावे ओवाळिती, जय देव जय देव

जय देव जय देव जय पांडुरंगा
रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा
पावे जीवलगा, जय देव जय देव

Shree Datta chi Aarati Lyrics in Marathi

त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ति दत्त हा जाणा
त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा
नेति नेति शब्द न ये अनुमाना
सुरवर मुनिजन योगी समाधी न ये ध्याना

जय देव जय देव जय श्री गुरु दत्ता
आरती ओवाळिता हरली भवचिंता
जय देव जय देव

सबाह्य अभ्यंतरी तू एक दत्त
अभाग्यासी कैची कळेल ही मात
पराही परतली तेथ कैचा हेत
जन्म मरणाचा पुरलासे अंत

जय देव जय देव जय श्री गुरु दत्ता
आरती ओवाळिता हरली भवचिंता
जय देव जय देव

दत्ता येऊनिया उभा ठाकला
सद् भावे साष्टांग प्रणिपात केला
प्रसन्न होऊनी आशीर्वाद दिधला
जन्म मरणाचा फेरा चुकविला

जय देव जय देव जय श्री गुरु दत्ता
आरती ओवाळिता हरली भवचिंता
जय देव जय देव

दत्त दत्त ऐसे लागले ध्यान
हरपले मन झाले उन्मन
मी तू पणाची झाली बोळवण
एका जनार्दनी श्री दत्त ध्यान

जय देव जय देव जय श्री गुरु दत्ता
आरती ओवाळिता हरली भवचिंता
जय देव जय देव

Ghalin Lotangan Lyrics in Marathi

घालीन लोटांगण वंदीन चरण
डोळ्यांनी पाहीन रूप तुझे
प्रेमे आलिंगीन आनंदे पूजीन
भावे ओवाळींन म्हणे नामा

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव

कायेंन वाचा मनसेंद्रियैर्वा
बुद्धयत्मना वा प्रकृति स्वभावात
करोमि यज्ञत् सकलम् परस्मै
नारायणा येती समर्पयामि

अच्युतम् केशवम् राम नारायणम्
कृष्ण दामोदरम वासुदेवम् हरीम्
श्री धरम् माधवम् गोपिका वल्लभम्
जानकी नायकं रामचंद्रं भजे

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे

Mantra Pushpanjali Lyrics in Marathi

ओम यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन
तेहनाकं महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः

ओम राजा धिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे
स मे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः

ओम स्वस्ति,साम्राज्यं, भौज्यं, स्वाराज्यं, वैराज्यं,पारमेष्ठ्यं , राज्यं,
महाराज्य माधिपत्यमयं समंत पर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः
आन्तादापरार्धात पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताया एकराळिति

तदप्येषः श्लोको भिगीतो मरुतः परिवेष्ठारो मरुत्तस्यावसन गृहे
आविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वेदेवाः सभासद इति

एकदंताय विघ्महे वक्रतुंडाय धीमही
तन्नो दंती प्रचोदयात्मं
त्र पुष्पांजली समर्पयामि


For more songs Beautiful Song Lyrics

Tags:

Ganpatichi Aarti Lyrics marathi, Ganesh aarti, Shankarachi aarti, Durga devichi aarti, Pandurangachi aarti, Vitthalachi aarti, Marathi aarti sangrah, Ganpati Aarti, Sukhkarta Dukhharta aarti. Ganpatichi Aarti is a traditional and popular Hindu devotional prayer performed in honor of Lord Ganesha, the remover of obstacles and the god of beginnings. The prayer is usually recited during prayer times and festivals.

It is believed that reciting this Aarti helps to bring success, peace and prosperity in one's life. It is also believed that Ganpatichi Aarti helps to bring good luck and ward off evil. The prayer is usually sung in Marathi.

Ganpatichi Aarti is a traditional aarti (devotional song) performed in Maharashtra, India. It is a popular prayer song sung in praise of Lord Ganpati (Ganesha), the elephant-headed god of wisdom and success. The song is sung with devotion and enthusiasm during the festival of Ganesh Chaturthi, and other occasions related to Lord Ganesha.