Zala Mahar Pandharinath Lyrics in Marathi - झाला महार पंढरीनाथ

This is song Zala Mahar Pandharinath Lyrics in Marathi. झाला महार पंढरीनाथ song from 1950 Marathi Movie Pudhach Paul.

झाला महार पंढरीनाथ
काय देवाची सांगू मात

नेसला मळिण चिंधोटी
घेतली हातामधी काठी
घोंगडी टाकिली पाठी
करी जोहार दरबारात

मुंडाशात बांधली चिठी
फेकतो दुरुन जगजेठी
दामाजीनं विकली जी कोठी
त्याचं घ्यावं दाम पदरात

खळखळा ओतिल्या मोहरा
घ्या जी मोजून, पावती करा
ढीग बघून चमकल्या नजरा
शहा घाली बोट तोंडात

Zala Mahar Pandharinath Lyrics in English

Zala Mahar Pandharinath
Kaay devachi sangu maat

Nesla malin chindhoti
Ghetali haata madhi kathi
Nesla malin chindhoti
Ghetali haata madhi kathi
Ghongadi taakili paathhi
Kari johaar darabaaraat

Zala Mahar Pandharinath

Mundashat bandhali chithi
Mundashat bandhali chithi
Fekto durun jag jethhi
Fekto durun jag jethhi
Daamaajin vikli ji kothhi
Tyach ghyav daam padaraat

Zala Mahar Pandharinath

Khalakhala otilya mohra
Khalakhala otilya mohra
Ghya ji mojun, pavati kara
Ghya ji mojun, pavati kara
Dhig baghun chamakalya najra
Shaha ghaali bot tondaat

Zala Mahar Pandharinath
Kaay devachi sangu maat

Credit:

Song: Zala Mahar Pandharinath
Singer: Sudhir Phadke
Lyrics: G. D. Madgulkar

For more songs Beautiful Song Lyrics

Tags:

Zala Mahar Pandharinath Lyrics, rajshri marathi, marathi full movies, full marathi movies, marathi full movie, full marathi movie, marathi songs, best marathi movies, old marathi movie full, black and white marathi movies, marathi old classic films, comedy marathi movies, rajshri marathi movies, superhit marathi movies, ashok saraf marathi movies, full length marathi movies, zala mahar pandharinath lyrics in marathi, झाला महार पंढरीनाथ