Maj Bhetuni Ja Ho Lyrics - मज भेटुनि जा हो दत्तसख्या अवधूता

Maj Bhetuni Ja Ho Lyrics in Marathi. मज भेटुनि जा हो दत्तसख्या अवधूता is a devotional song that sung by R. N. Paradkar.

मज भेटुनि जा हो
दत्तसख्या अवधूता

का तुम्ही कमंडलु
विसरून आला इथे
प्रिय श्वान आज ते
तुम्हासवे का नसे
काखेची झोळी ती
विसरून गेला कुठे
परि तुम्हास पुरते
ओळखिले मी आता

किती व्याकुळतेने
तुम्हास मी आळविले
ह्रदयीचे भावही
व्यथितपणे कळविले
इंद्रियास दमुनी
चित्ताला वळविले
का उगाच असली
सत्वपरीक्षा घेता

किती सुयोग सुंदर
भेटीचा मज दिला
ना वियोग तुमचा
कधी घडावा मला
सर्वस्व भाव मी
चरणी तव वाहिला
मन रंगुनि गेले
गुरुराया हे आता

Maj Bhetuni Ja Ho Lyrics Video

Video for Maj bhetuni ja ho Datta Sakhya Avdhuta

Credit:

Lyricist: Dr. V.T. Panchbhai
Singer: R.N.Paradkar
Music Director: Vitthal Shinde

For more songs Beautiful Song Lyrics

Tags:

Maj Bhetuni Ja Ho Lyrics in Marathi मज भेटुनि जा हो दत्तसख्या अवधूता song is written by Dr V. T. Panchbhai and sung by R. N. Paradkar. The music composer is Vithhal Shinde.

Maj bhetuni jaho datta sakhya avdhuta lyrics, maj bhetuni ja ho lyrics, maj bhetuni jaho datta sakhya, maj bhetuni ja ho with lyrics marathi, maj bhetuni jaho datta sakhya avdhuta song, maj bhetun ja dattasakhya avdhoota, maj bhetuni ja ho datta.